Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Γκίντερ Γκρας: «Η Ντροπή της Ευρώπης»...ένα ποίημα γροθιά !Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές· κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου χάρισε το λίκνο.
Όσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα καταλυθούν, και θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα.
Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μια Χώρα· κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά.
Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία που Εσύ φυλάττεις.
Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν.
Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, κάποτε, από Εσένα, ως σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί.
Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμονη εξουσία ολοένα και περισσότερο της σφίγγει το ζωνάρι.
Σ’ Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, και σ’ όλη τη Χώρα πένθος ντύνεται ο λαός, που Εσένα φιλοξένησε.
Όμως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοί του όλα όσα έχουν τη λάμψη του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο.
Πιες επιτέλους, πιες! κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων· όμως ο Σωκράτης, με οργή Σου επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ώς επάνω.
Θα καταραστούν εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι θεοί, που τον Ολυμπό τους η δική Σου θέληση ζητάει ν’ απαλλοτριώσει.
Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, που το πνεύμα της, Εσένα, Ευρώπη, εδημιούργησε.

Ομηρικά...Αγγλικά !!!

«Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».
Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ''.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω ' σημαίνει ''θέλω πολύ''.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το... menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (''νέ τρώει, νέ πίνει''), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.


Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών»

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Eumir Deodato, (βραζιλιάνος πιανίστας, συνθέτης, και ενορχηστρωτής).


Eumir Deodato (πλήρες όνομα Eumir Deodato de Almeida, γεννηθείς στις 22 Ιουνίου 1943, Ρίο ντε Τζανέιρο ) είναι ένας βραζιλιάνος πιανίστας, συνθέτης, παραγωγός και ενορχηστρωτής κατά κύριο λόγο στη σφαίρα της τζαζ, αλλά που ιστορικά έχει γίνει γνωστός για την εκλεκτική συγχώνευσης της Big Band και τζαζ combo με ποικίλα στοιχεία του rock / pop, R & B / funk, της Βραζιλίας / λατινική, και συμφωνική ή ορχηστρική μουσική.   Επιτυχίες του ως καλλιτέχνη σημειώθηκαν κυρίως κατά τη δεκαετία του 1970. Από τότε, έχει παραχθεί μουσική σε περισσότερα από 500 άλμπουμ για καλλιτέχνες που κυμαίνονται από  Björk, Christophe και kd lang. Η κόρη του, Kennya Deodato, είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Stephen Baldwin .

Ο Deodato γεννήθηκε από ιταλό πατέρα και πορτογαλίδα μητέρα. Είναι αυτοδίδακτος μουσικός, αρχίζοντας με το ακορντεόν στην ηλικία των 12, πραγματοποίησε την πρώτη του ηχογράφηση σε ηλικία 17 ετών. Αρχικά εργάζεται ως πιανίστας και ενορχηστρωτής στο Ρίο, στην bossa nova σκηνή, που ξεπέρασε γρήγορα και αυτή, μαζί με πολλούς άλλους μουσικούς της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη χώρα τους, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με τον συνθέτη Louis Bonfá και αργότερα με  παραγωγό τον G. Taylor ως ενορχηστρωτής.

 http://www.myspace.com/edeodato

 

Tζένη Καρέζη (1936-1992)

Η αγαπημένη ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Τζένη Καρέζη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1934. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη. Έζησε τα παιδικά της χρόνια σε διάφορες πόλεις, ακολουθώντας στις μεταθέσεις τους γονείς της που ήταν εκπαιδευτικοί. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε εσωτερική στο Γαλλικό Σχολείο Καλογριών και αργότερα συνέχισε στο αντίστοιχο Saint Joseph στην Αθήνα.
H αγάπη της για το θέατρο άρχισε να εκδηλώνεται από τα μαθητικά της, ακόμη, χρόνια και εκφράστηκε με τη συμμετοχή της στις σχολικές παραστάσεις. Το 1951 –χρονιά αποφοίτησής της από την Ελληνογαλλική Σχολή– πήρε μέρος στην παράσταση της Aντιγόνης του Σοφοκλή που ανέβηκε στο REX από τους τελειόφοιτους, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο.
Την ίδια χρονιά έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Δημήτρη Pοντήρη, τον Άγγελο Tερζάκη, την Kατερίνα και τον Γιώργο Παππά, που υπήρξε και ο πρώτος μεγάλος της έρωτας. Αποφοίτησε το 1954 κα αμέσως χρίστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της ρόλος στο θεατρικό σανίδι ήταν δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, στο έργο Ωραία Ελένη που ανέβηκε τον Οκτώβριο του 1954 στο Θέατρο Κοτοπούλη. Ακολούθησαν σπουδαίοι ρόλοι, δίπλα στον Αλέξη Μινωτή και την Κατίνα Παξινού (Οφηλία στον Άμλετ, Κορντέλια στον Βασιλιά Ληρ, Αντέλα στο Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα κ.ά.)
Παράλληλα, το 1955 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, με τη Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο του Αλέκου Σακελάριου, για να ακολουθήσουν περισσότερες από 30 ταινίες, όπως Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος (1960), Η νύφη το ’σκασε (1962), Τα κόκκινα φανάρια (1963), Δεσποινίς διευθυντίς (1964), Μια τρελή τρελή οικογένεια (1965), Τζένη - Τζένη (1966), Ένας ιππότης για τη Βασούλα (1968), Μια γυναίκα στην αντίσταση (1970).
Στο Εθνικό Θέατρο έμεινε ως το 1959, παίζοντας σε έργα του Τολστόι, του Αντρέγεφ, του Ούγκο Μπετ και του Αριστοφάνη, δίπλα στη Μαίρη Αρώνη. Μετά το 1960, δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θιάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
Από το 1968 μέχρι το θάνατό της έπαιξε μαζί με τον Κώστα Καζάκο, Καμπανέλλη, Άλμπυ, Ίψεν, Τσέχωφ, Αναγνωστάκη, ενώ το 1985 ερμήνευσε για πρώτη φορά αρχαίο δράμα, με τη Μήδεια, σε σκηνοθεσία Bολανάκη, παράσταση που και στο Ηρώδειο και στην Επίδαυρο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Τελευταία της θεατρική παράσταση ήταν τα Διαμάντια και μπλουζ της Λούλας Αναγνωστάκης.
Στην προσωπική της ζωή έκανε δύο γάμους. Ο πρώτος με τον δημοσιογράφο Ζάχο Χατζηφωτίου το 1962 και ο δεύτερος με τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο το 1967, με τον οποίο και έμεινε παντρεμένη έως το τέλος της ζωής της. Με τον Καζάκο απέκτησαν έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα των γονιών του, όντας και ο ίδιος ηθοποιός.
Η Τζένη Καρέζη πέθανε στις 27 Ιουλίου του 1992, νικημένη από την επάρατο νόσο. Στη μνήμη της ιδρύθηκε, την ίδια χρονιά, το ίδρυμα Τζένη Καρέζη, με σκοπό την παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και χρόνιες καταληκτικές νόσους και τη με κάθε μέσο ανακούφισή τους από τον πόνο.

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

200 αγαπημένα βιβλία για να διαβάσετε το καλοκαίρι

      200 αγαπημένα βιβλία για να διαβάσετε το καλοκαίρι


H λίστα  δεν είναι οι προτάσεις ειδημόνων ή βιβλιοκριτικών ή αποφάσεις μιας κουλτουριάρικης παρέας.  >>>> Διαβάστε εδώ περισσότερα      Είναι απαλλαγμένη από επαγγελματικές αγκυλώσεις, από δημοσιοσχετίστικες οφειλές και από κάθε ιδέα προώθησης για να πουληθούν κάποιοι τίτλοι. Ίσως και για αυτό έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί είναι τα αγαπημένα. Μας τα προτείνατε εσείς!!! 8.324 τίτλους... Από αυτούς 2.129 ήταν διαφορετικοί. Αν και είχαμε πει ότι θα δημοσιεύαμε τους 100 τελικά μπήκαμε στον πειρασμό να γίνουν 200 καθώς υπήρχαν αρκετές ισοβαθμίες. Όσα βιβλία μπήκανε στη λίστα έχουν ψηφιστεί τουλάχιστον από 10 αναγνώστες. Η σειρά που τα δημοσιεύουμε είναι αλφαβητική κατά τίτλο. Τα σχόλια που ακολουθούν κάθε βιβλίο είναι δικά σας.

H λίστα είναι οι προτάσεις των αναγνωστών του Cityportal.gr

  
Αγάπη
Λεό Μπουσκάλια
Μία πραγματεία πάνω στον τρόπο που αγαπάμε και την ανταπόδωση που περιμένουμε. Σε βάζει να σκεφτείς πολλά, αλλά το κάνει με ευχάριστο τρόπο.

Αγάπη κάτω από τη βροχή
Ναγκίμπ Μαχφούζ
Ο λατρεμένος μου συγγραφέας! Μαγευτικές περιγραφές!

Άγγελοι
Λόρεν Κέιτ
Πολύ ρομαντικό, με δράση και αγωνία, το λάτρεψα!

Άγιοι δαίμονες: Εις ταν Πόλιν
Γιάννης Καλπούζος
Υπέροχο παραμύθι, μυρωδιά Ανατολής!

Αδελφοί Καραμαζώφ
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
Γιατί δεν είναι τυχαία κλασικό έργο. Πέραν κάθε περιγραφής.

Αηδονόπιτα
Ισίδωρος Ζουργός
Μια ιστορία στο περιθώριο όσων μάθαμε στο σχολείο για την Επανάσταση του '21 -που τελικά έγινε από ανθρώπους σαν εσένα κι εμένα.

Αθανασία
Μίλαν Κούντερα
Θαύμασα την παρατηρητικότητα του συγγραφέα, όσον αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και τη διεισδυτικότητα των σχολίων του γι' αυτή, όπως και την παρουσίαση ολοκληρωμένων χαρακτήρων.

Αθηνά. Ευτυχώς δεν γεννήθηκα όμορφη.
Κώστας Καρακάσης
Η ιστορία μιας κεφαλονίτισας που φαίνεται ότι έζησε τα πάντα στην εποχή της! Δεν ξέρω αν υπήρξε πραγματικά η ηρωίδα, αλλά το βιβλίο σε πάει από την Ελλάδα μέχρι τη Ρωσία, παρουσιάζοντας μια ολόκληρη εποχή! Μου άρεσε πάρα πολύ΄!

Ακυβέρνητες Πολιτείες (Τριλογία)
Στρατής Τσίρκας
Καταπληκτικά βιβλία, μαθαίνεις ν΄αγπάς την ελληνική γλώσσα. Έρωτας, πολιτική, επανάσταση, ελληνισμός.

Αλεξανδρινό κουαρτέτο
Λώρενς Ντάρελ
Ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα του αιώνα με πρωταγωνιστές την μυθική Αλεξάνδρεια και το θεό έρωτα. Το πολυεπίπεδο αριστούργημα του Ντάρελ ερευνά την απώλεια, το διχασμό, τις οδύνες του έρωτα. Προτιμήστε τη παλιά έκδοση με τους 4 τόμους

Άμυνα Ζώνης
Πέτρος Μάρκαρης
Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά περισσότερο συναρπάζει ο τρόπος που παρατηρεί και περιγράφει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Πολύ ωραίο βιβλίο.

Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο
Μαρσέλ Προύστ
Ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψη μιας πλευράς της πραγματικότητας μέσα από την υπερευαίσθητη και διεισδυτική ματιά του Προυστ

Ανεμοδαρμένα ύψη
Έμιλυ Μπροντέ
Μία κλασική, καταραμένη, ρομαντική ιστορία αγάπης.

Ανεμώλια Ισίδωρος Ζουργός
Ταυτίστηκα με τις αναζητήσεις του συγγραφέα για τη ζωή που άφησε πίσω του και για όλα όσα δεν πρόλαβε να ζήσει.

Αυτοκτονώντας ασύστολα
Αύγουστος Κορτώ
Υστερικό χιούμορ, διαβάζεται σε μια βραδιά, γέλασα πάρα πολύ!Βασίσου πάνω μου
Χόρχε Μπουκάι
Όπως όλα τα βιβλία του Χόρχε Μπουκάι, μιλάει με απλές ιστορίες για τον έρωτα, τη μοναξιά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, μέσα από μικρές ιστορίες που διαβάζονται πολύ εύκολα.

Γάτα με πέταλα
Ευγενία Φακίνου
Εγώ το λάτρεψα αυτό το βιβλίο για το υπόγειο χιούμορ του. Μ' άρεσε πολύ!

Για τα μάτια σου Ντανιέλ Τσαβαρία
Γιατί με έκανε να θέλω να μάθω σκάκι. Και να περιμένω πώς και πώς να κυκλοφορήσει επιτέλους η συνέχειά του.Διαβάζοντας στη Χάννα Μπέρναρντ Σλινκ
Συγκινητικό και άγριο. Μια ιστορία για τους εφιάλτες και τις φυλακές που χτίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι πρώτα για τον εαυτό τους και μετά για τους άλλους.

Δράκος στο χιόνι Καίτη Οικονόμου
Πρόκειται για ένα βιβλίο που διάβασα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου και κατάφερε να με συναρπάσει. Το διαβαζεις με μια ανάσα!

Έγκλημα και Τιμωρία Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
Ένα συναρπαστικό, ψυχολογικό, διαχρονικό θρίλερ.


Εκατό χρόνια μοναξιάς
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές
Ένα αριστούργημα, πολύ καλογραμμένο, αξίζει πολύ!

Ελληνική Μυθολογία
Νίκος Τσιφόρος
Το πρότυπο για κάθε ελληνικό μυθιστόρημα με χιούμορ. Εξαιρετική χρήση της γλώσσας, πολύ γέλιο. Αξεπέραστος.

Ένας άντρας με τα όλα του
Τομ Γουλφ
Εύστοχο ψυχογράφημα της αμερικανικής κοινωνίας και του αμερικάνικου ονείρου.

Έντεκα λεπτά
Πάολο Κοέλιο
Σοκαριστικό και διαφορετικό από τα υπόλοιπα βιβλία του, με ηρωίδα μια νεαρή πόρνη που πραγματοποιεί μια διαδρομή αυτογνωσίας.


Επιστροφή από τη λήθη
Λεωνίδας Χατζηνικολάου
Βιβλίο μυστηρίου, με ελληνικό θέμα! Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από αντίστοιχα ξένα μυθιστορήματα.

Ερεβάν. Μια κραυγή για την Αρμενία
Ζιλμπέρ Σινουέ
Σπαρακτική ιστορία ενός ολόκληρου λαού.


Ευτυχία
Ζουλφί Λιβανελί
Γνωρίζεις πτυχές της γειτονικής Τουρκίας, αναλογιζόμενος τι αποτελεί προσωπική ευτυχία για τον καθένα.

Η αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι
Μίλαν Κούντερα
Ένα φιλοσοφικό βιβλίο για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Νιώθω πολύ τυχερός που το διάβασα.

Η αγάπη άργησε μια μέρα Λιλή Ζωγράφου
Ερωτική (και όχι μόνο) ιστορία χωρίς καλό τέλος, και γι' αυτό πολύ αληθινή και συγκλονιστική.


Η αναζήτηση
Νίκος Θέμελης
Η προσωπικότητα του ήρωα βγαίνει μέσα από τις αποσπασματικές περιγραφές των ανθρώπων που τον έζησαν. Ωραία γραφή, σε κρατάει μέχρι την τελευταία σελίδα.

Η Αφροδίτη με τις γούνες
Λέοπολντ φον Μαζόχ Ζάχερ
Ανατρεπτικό, τολμηρό και πολύ ερωτικό, αν και παρεξηγημένο.

Η Γενιά του Μπλακ Άουτ
Σπύρος Παλούκης
Μπαίνεις μέσα στο βιβλίο, προσωπικά το βρήκα φωτογραφικό, υπάρχουν σημεία σ' αυτό που πραγματικά με άγγιξαν. Διαβάζεται πολύ γρήγορα, έχει στρωτό, ωραίο λόγο.

Η γοητεία του σκαντζόχοιρου
Μονά Ασάς
Ευφυές και πρωτότυπο, με ήρωες τρεις εντελώς αταίριαστους ανθρώπους που τους ενώνει η ανάγκη για επικοινωνία και η αγάπη για το διάβασμα.

Η δεσποινίς Σταρκ
Ίβο Άντριτς
Μια όμορφη ιστορία για έναν εφηβικό ανεκπλήρωτο έρωτα με μια μεγαλύτερη γυναίκα.

Η Δίκη
Φραντς Κάφκα
Ανατριχιαστικό θρίλερ, αξεπέραστο!

Η θεραπεία του Σοπενάουερ Ίρβιν Γιάλομ
Καλογραμμένο όπως όλα τα βιβλία του Γιάλομ, επικοινωνιακό, σε βάζει να σκεφτείς λίγο, πολύ καλΌ!

Η καρδιά του κτήνους
Πέτρος Τατσόπουλος
Ωραία πλοκή, με υπόγειο χιούμορ.

Η κόρη της ανεμώνης Γιώργος Πολυράκης
Ταξιδιάρικο και καλογραμμένο, αξίζει για το καλοκαίρι!

Η Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων Ζαν Μισέλ Γκενασιά
Παρίσι, λίγο πριν τη σούπερ δεκαετία του 60, ένα τσούρμο μυστήριοι τύποι, των οποίων τις ιστορίες διαβάζεις τη μία μετά την άλλη. Για την ατμόσφαιρά του και μόνο, αξίζει.

Η Μάγισσα του Πορτομπέλο
Πάολο Κοέλιο
Αυτό το βιβλίο με έκανα να αναθεωρήσω τις σκέψεις μου για τον κόσμο! Δεν ήθελα να τελειώσει, μέχρι και την τελευταία στιγμή ένιωθα αγωνία. Ίσως το μοναδικό βιβλίο που με έχει συνεπάρει τόσο πολύ.

Η Μεγάλη Χίμαιρρα
Μ. Καραγάτσης
Καταπληκτικό ψυχογράφημα αντρικών και γυναικείων χαρακτήρων, εκπληκτικά σκληρό και αληθινό μέχρι την τελευταία σελίδα του.

Η Μόμο
Μίκαελ Έντε
Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.

Η νόσος του Πορτνόι Φίλιπ Ροθ
Ένα "αντρικό" βιβλίο που αξίζει αν το διαβάσουν όλες οι γυναίκες!

Η παγωμένη πριγκίπισσα
Καμίλα Λέκμπεργ
Δεν μπορεις να το αφήσεις από τα χέρια σου! Καταπληκτικό! Είναι ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα με ωραία πλοκή, αγωνία που σε καθηλώνει και δεν μπορείς να το αφήσεις αν δεν μάθεις το τέλος.

Η πολιτεία των ληστών
Ντέιβιντ Μπενιόφ
Μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στη Ρωσία στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλή ανατροπή.

Η σκιά της σκιάς
Πάκο Ιγκνάσιο Τάιμπο
Ιδιόμορφη γραφή, το βιβλίο διαδραματίζεται στο Μεξικό, το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Η σκιά του ανέμου Κάρλος Ρουίζ Θαφόν
Πολύ γρήγορη πλοκή, υποβλητική ατμόσφαιρα, έντονα συναισθήματα, αυτό το βιβλίο έχει απ' όλα και σε κάνει να μη θες να το αφήσεις.


Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου Χρύσα Δημουλίδου
Αριστούργημα! Κινείται στα όρια του μεταφυσικού, είναι έντονα συναισθηματικό και είναι ανατριχιαστικόοο..!

Η συγχώρεση
Σώτη Τριανταφύλλου
Μια μάνα συγχωρεί το δολοφόνο του παιδιού της. Συγκλονιστική νουβέλλα, αποτυπώνει πλήρως τί σημαίνει να είσαι άνθρωπος με μεγαλείο ψυχής.

Η τελευταία μαύρη γάτα Ευγένιος Τριβιζάς
Γιατί είναι ένα παραμύθι για μεγάλους και η μοναδική σου ευκαιρία να διαβάσεις απενοχοποιημένα ξανά τον αγαπημένο Τριβιζά ως ενήλικας

Η Τριλογία της Μασσαλίας
Ζαν-Κλοντ Ιζό
Πολύ ατμοσφαιρικό βιβλίο, για μια Μασσαλία που δεν μοιάζει σε τίποτα με την εξιδανικευμένη εικόνα που έχει ο περισσότερος κόσμος.

Η Φόνισσα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Για την απόλαυση της γλώσσας και τις αλήθειες της ιστορίας του.

Η ψυχολογία των μαζών
Γουσταύος λε Μπον
Φιλοσοφικό και με μπόλικους προβληματισμούς, μακάρι να το διαβάζαν όλοι

Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων.
Μαρκ Μαζάουερ
Ένα ιστορικό βιβλίο που διαβάζεται σαν να ήταν μυθιστόρημα. Λεπτομέρειες και άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης μας.

Και με το φως του λύκου επανέρχονται
Ζυράννα Ζατέλη
Κάθε φορά που το διαβάζω, το απολαμβάνω περισσότερο! Πραγματική απόλαυση!

Κατα συρροήν Πέτρος Μαρτινίδης
Μια αστυνομική περιπέτεια με χαρακτήρες αναγνωρίσιμους, που διαδραματίζεται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης που γνωρίζουμε όλοι. Συναρπαστικό!

Κώδικας Da Vinci
Νταν Μπράουν
Από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία, που κρατάνε τον αναγνώστη. Εντυπωσιακό μυθιστόρημα, σε αιχμαλωτίζει και σε παρακινεί να διαβάσεις όλο και περισσότερες σελίδες. Το ενδιαφέρον μένει αμείωτο από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.


Λόγια Φτερά
Χρήστος Χωμενίδης
Διαβάζοντάς το καταλαβαίνεις πώς δημιουργήθηκαν οι μύθοι. Στην τελευταία σελίδα κρύβεται η πιο ωραία έκπληξη του βιβλίου!

Λολίτα
Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ
Κλασική ιστορία ενός απαγορευμένου αλλά μεγάλου έρωτα. Είναι δύσκολο να το αφήσεις από τα χέρια σου πριν τελειώσει

Λωξάντρα
Μ. Ιορδανίδου
Γιατί είναι το αρχέτυπο όλων των ελληνίδων γιαγιάδων, μαμάδων και θειάδων μας, που τις αγαπάμε πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συγκινηθείς διαβάζοντάς το.


Μακρινοί οριζοντες
Γιωργος Πολυράκης
Ένα πολύ καλό βιβλίο με ωραίες περιγραφές που διαβάζεται πολύ άνετα

Ματωμένα Χώματα
Διδώ Σωτηρίου
Η συγγραφέας παρουσιάζει αμερόληπτα, όσο μπορεί να γίνει αυτό, μια τραγική εποχή για τον ελληνισμό, χωρίς να ξεχνά να αναφέρει τα λάθη και των δύο λαών. Καταλήγεις να κλάψεις και για τους δύο εξίσου.

Μετά την καταιγίδα
Ευαγγελία Ευσταθίου
Μου άρεσε πάρα πολύ, γίνεσαι ένα με τους ήρωες!

Μην πας ποτέ μόνος στο ταχυδρομείο Στέλιος Κούλογλου
Συναρπαστική ιστορία, δεν μπορείς να το αφήσεις κάτω!


Μικροί άγγελοι
Ρένα Ρώσση Ζαϊρη
Μακάρι όλοι να ζήσουν μια ιστορία φιλίας σαν αυτή! Με συγκίνησε πάρα πολύ!

Μπαουντολίνο Ουμπέρτο Έκο
Γιατί καταλαβαίνεις πώς η περιέργεια που είχε ο άνθρωπος να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, τον οδήγησε ταυτόχρονα στις εξερευνήσεις και στα παραμύθια.

Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις
Λεο Μπουσκάλια
Είναι ένα υπέροχο βιβλίο με μορφή διαλέξεων, που σε βοηθά να βρεις τον εαυτό σου, να ανακαλύψεις πράγματα για την προσωπικότητα σου και να εμβαθύνεις σε έννοιες όπως η ζωή και η μοναξιά.

Να σου πω μια ιστορία
Χόρχε Μπουκάι
Βιβλίο που αφορά την ψυχολογία του ανθρώπου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ιστοριούλες που διαβάζονται σαν παραμύθι κι όμως δεν είναι... Μ' άρεσε γιατί όταν διάβαζα χανόμουν και σε αρκετά σημεία έβλεπα τον εαυτό μου.

Νορβηγικό δάσος
Χαρούκι Μουρακάμι.
Ενα βιβλίο που διαβάζοντάς το, δεν ήθελα να τελειώσει.

Ο Αλχημιστης
Πάολο Κοέλιο
Για μένα, αν είναι να διαβάσεις ένα μόνο βιβλίο του Κοέλιο, πρέπει να είναι αυτό. Αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο.

Ο άνεμος κουβάρι
Διονύσης Χαριτόπουλος
Είναι η αληθινή ιστορία της σχέσης του συγγραφέα με τη Μαλβίνα Κάραλη, όπως τη βίωσε αυτός, με πολλά κομμάτια από επιστολές της Μαλβίνας. Εξαιρετικό βιβλίο, δεν γίνεται να μη σε αγγίξει η ιστορία αυτή.Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Νίκος Καζαντζάκης
Για μία και μόνη ατάκα του Ζορμπά, εκεί που εξομολογείται γιατί θα πάει τελικά στην κόλαση...

Ο Γυρισμός
Ρόζαμουντ Πίλτσερ
Συναρπαστικό βιβλίο, που διαδραματίζεται στην Αγγλία πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Ωραία αφήγηση, πολύ ατμοσφαιρικό.

Ο δρόμος των δακρύων
Χόρχε Μπουκάι
Νομίζω ότι όλοι πρέπει να διαβάσουν τα βιβλία του!

Ο Εραστής Μαργκερίτ Ντυράς
Μια εξωτική ερωτική ιστορία, από μια συγγραφέα που δεν φοβάται να γράψει αλήθειες.

Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέ
Εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο διαδραματίζεται στην Κολομβία την εποχή που η χώρα μαστιζόταν από επιδημία χολέρας. Παρόλα αυτά είναι μια τρυφερή ερωτική ιστορία που θα μιλήσει στις καρδιές των αναγνωστών.

Ο Θεός των μικρών πραγμάτων
Αρουντάτι Ρόι
Η ιστορία μιας εύπορης οικογένειας στην Ινδία, που συγκλονίζεται από έναν θάνατο και έναν έρωτα. Το διαβάζεις με κομένη την ανάσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος!

Ο Θόλος
Στίβεν Κινγκ
Κλειστοφοβικό, αν και διαδραματίζεται σε ολόκληρη πόλη!

Ο ιππότης με τησκουριασμένη πανοπλία
Ρόμπερτ Φϊσερ
Ένα παραμύθι που προβληματίζει: Η απόσταση από τον άλλο και τα τείχη που χτίζουμε γύρω μας, μας προστατεύουν τελικά από τον πόνο;

Ο Κόσμος της Σοφίας
Γιόστειν Γκάαρντνερ
Η ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, γραμμένη σαν μυθιστόρημα! Μοναδικό και ευχάριστο, δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου!

Ο κοτζαμπάσης του Καστρόπυργου
Μ. Καραγάτσης
Γιατί το διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί που είχες γνωρίσει σαν ήρωες ήταν άνθρωποι, και όχι οι πιο συμπαθητικοί μάλιστα, και τους απομυθοποιείς, μα εντελώς όμως. Και μετά τους ξαναγαπάς, ακριβώς επειδή ήταν έτσι και έκαναν όσα έκαναν.

Ο λύκος της στέππας
Έρμαν Έσσε .
Αυτό που μάγεψε, ήταν το μήνυμα του συγγραφέα ότι για να αγγίξεις τα μεγάλα μυστήρια της ζωής θα πρέπει να ζεις τη ζωή στο έπακρο και να επικοινωνείς με τους ανθρώπους

Ο λυτρωτής
Τζο Νέσμπο
Αστυνομικό θρίλερ, δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου!

Ο μάγκας
Πηνελόπη Δέλτα
Αστείο, τρυφερό, ο πιο αγαπημένος σκύλος όλων των εποχών!

Ο Μέγας Ανατολικός
Ανδρέας Εμπειρίκος
Γιατί μόλις ξεπεράσεις την αρχική έκπληξη και χαλαρώσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι διαβάζεις ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα.


Ο Μικρός Πρίγκιπας
Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί
Αν έπρεπε να διαβάζω ξανά και ξανά το ίδιο βιβλίο από μικρό παιδί μέχρι να πεθάνω, θα έβρισκά κάθε φορά κάτι καινούργιο. Θεός ο Εξιπερί.

Ο Μπρούτζινος Καβαλάρης Πωλίνα Σίμονς
Από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ!

Ο Μωβ Μαέστρος
Σοφία Νικολαϊδου
Σύγχρονο μυθιστόρημα, διαβάζεται με πολύ ενδιαφέρον!

Ο ναυτικός χάρτης Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε
Καταπληκτική πλοκή και μυστήριο μέχρι την τελευταία σελίδα!

Ο Νέγρος του Μ. Πέτρου
Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν
 Άλλα βιβλία του είναι πιο σημαντικά, αλλά αυτό αγάπησα γιατί είναι πολύ αληθινό.

Ο ξένος
Αλμπέρ Καμύ
Βιβλίο που σου αλλάζει τη ζωή, όχι αστεία!

Ο Ταχυδρόμος του Νερούδα
Αντόνιο Σκάρμετα
Επειδή είναι μια ιστορία μικρή, με πολύ όμορφη γλώσσα (θάθελα να ξέρω ιταλικά για να το απολαύσω στο πρωτότυπο), με απόλυτη ισορροπία συγκίνησης και χιούμορ, χωρίς να μπορείς να πεις αν το τέλος είναι καλό ή όχι. Και γιατί είναι το μόνο ever βιβλίο που έγινε ισάξια υπέροχη ταινία.

Ο Τελευταίος Πειρασμός Νίκος Καζαντζάκης
Για τη συγκλονιστική, βαθιά συγκινητική θρησκευτική εμπειρία και για τη γεμάτη αγάπη προσέγγιση στο πρόσωπο του Χριστού, που όμοιά της η επίσημη εκκλησία δεν έχει καταφέρει!

Ο Τρυποκάρυδος
Τομ Ρόμπινς
Ο γλωσσοπλάστης συγγραφέας είναι τόσο εφευρετικός που σε εκπλήσσει. Οι χαρακτήρες γίνονται πια γνωστοί σου, φίλοι σου, θαρρείς πως κάπου εκεί έξω ίσως και να τους συναντήσεις κάποτε ! Εκεί που η ιστορία συνεχίζεται.

Ο χαμένος στρατός Βαλέριο Μάσσιμο Μανφρέντι
Μία άκρως ελληνική ιστορία. Η ιστορία κυλάει στο αίμα μας. Στην πραγματικότητα είναι μία σύγχρονη προσέγγιση της Κύρου Αναβάσεως. Τέλειο βιβλίο με τέλεια πλοκή.

Ο Χορός των Ρόδων
Αντώνης Σουρούνης
Έξυπνο βιβλίο, κλασικός αγαπημένος Σουρούνης.

Οι Αγριόκυκνοι: Τρεις κόρες της Κίνας
Γιουγκ Τσαγκ
Τρεις γενιές κινέζων γυναικών, σε συνεπαίρνει από την πρώτη στιγμή που θα το πιάσεις στα χέρια σου!

Οι Άθλιοι
Βίκτωρ Ουγκώ
Γιατί ποτέ καμία ταινία, σειρά ή παιδική συντομευμένη έκδοση δεν θα ξεπεράσει τη δύναμη ολόκληρης της ιστορίας που σε συναρπάζει κι ας πιάνονται τα χέρια σου από τον όγκο των τόμων του.

Οι αόρατες πόλεις
Ίταλο Καλβίνο
Εξαιρετικό βιβλίο, το διαβάζεις ξανά και ξανά!

Οι θάλασσες του Νότου
Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν
Ο Πέπε Καρβάλιο είναι ο αντισυμβατικός ήρωας που σε παρασύρει σε ιστορίες που σε ταξιδεύουν!


Οι Πύλες της Φωτιάς
Στήβεν Πρέσφιλντ
Γιατί κλαις και συναρπάζεσαι και αγαπάς ξανά μια ιστορία που έχεις βαρεθεί ν' ακούς από μικρός στο σχολείο! Μακάρι να μας λέγαν έτσι όλη την ελληνική ιστορία!

Οι Τρεις Σωματοφύλακες
Αλέξανδρος Δουμάς
Γιατί αν δεν ήσουν κι εσύ ερωτευμένη μικρή με τον ντ' Αρτνανιάν ή δεν ονειρεύτηκες ότι ξιφομαχείς στο δάσος του Φοντενεμπλώ... κάτι δεν πάει καλά!

Όλα σου τά 'μαθα μα ξέχασα μιά λέξη
Δημήτρης Μπουραντάς
Ωραία γραφή, περνάει πολλά μηνύματα.


Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Ίρβιν Γιάλομ
Ο Γιάλομ διηγείται μια πολύ ανθρώπινη ιστορία για δύο τέρατα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Απλώς συναρπαστικό!

Όταν έφυγες...
Μάγκι Ο' Φάρελ.
Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που έχει τη δυνατότητα να συνεπάρει όποιον το διαβάσει. Αναδεικνύει με δεξιότητα την αγάπη σε όλες της τις εκδοχές (ερωτική, οικογενειακή, απόλυτη αγάπη) μέσα απο μια ερωτική ιστορία.

Ουρανός στο αίμα
Ελένη Ανθοπούλου
Γοητευτικό μυθιστόρημα με πολύ ωραία γλώσσα και πλοκή συναρπαστική

Παλιά, πολύ παλιά
Πέτρος Μάρκαρης
Δεν είναι το καλύτερο αστυνομικό του, αλλά το πιο ατμοσφαιρικό και πιο αμφίρροπο σε συναισθήματα από όλα.

Πανδαιμόνιο Κώστας Ακριβός
Δύσκολο και ωραίο θέμα, ο έρωτας ενός μοναχού του Αγίου Όρους με μια κοπέλα ψαρά. Εξαιρετικά γραμμένο.
Παρελθόν χαμένο στην ομίχλη Λεονάρδο Παδούρα
Γιατί είναι μια μαγική, τραβηχτική αστυνομική ιστορία, που σε ταξιδεύει με το ίδιο μεράκι στην παλιά και τη σύγχρονη Κούβα.

Πάτυ Χύμα
Πέδρο Αλμοδόβαρ
Ο Αλμοδόβαρ γράφει όπως κάνει ταινίες, μόνο που έχεις το ελεύθερο να κάνεις εσύ τις εικόνες.

Περιπολών περί πολλών τυρβάζω Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Ο άνθρωπος βλέπει με δέκα μάτια τι γίνεται γύρω του. Μακάρι να είχα γράψει τα διηγήματα εγώ!


Πικρό γλυκό λεμόνι
Σοφία Βόικου
Καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται σε ένα σύνταγμα Ελλήνων που πολεμούσαν στην Καβάλα. Το διαβάζεις σε ένα βράδυ!

Ποιός σκότωσε τον Πίτερ Ακρόιντ
Αγκάθα Κρίστι
Υπάρχουν καλύτερα αστυνομικά μυθιστορήματα, ακόμα και δικά της, αλλά με αυτό αντιλαμβάνεσαι γιατί έμεινε κλασική: Ένα τίποτα η ιστορία, αλλά δεν υπα΄ρχει περίπτωση να καταλάβεις ποιός είναι ο δολοφόνος πριν την προτελευταία πρόταση.
Στη σκιά της πεταλούδας Ισίδωρος Ζουργός
Το προτείνω για την ευαισθησία των περιγραφών του, τις εικόνες της παλιάς Θεσσαλονίκης και της γύρω περιφέρειας και για την πλοκή του που σε κρατάει μέχρι την τελευταία σελίδα.


Τα μυστικά του Βάλτου
Πηνελόπη Δέλτα
Τέλειο!

Τα παιδιά της Θεσσαλονίκης Μπερνάρ Λεντερίκ
Μακάρι να γινόταν ταινία! Πολύ ωραία βιβλία που σε οδηγούν σε άλλες εποχές και μαζί σε κάνουν να πιστέψεις πως οι ήρωες είναι σύχγρονα πρόσωπα!


Τι ωραίο πλιάτσικο
Τζοναθαν Κόου
Ύστερα από σχεδόν 15 χρόνια που μεταφράστηκε στα ελληνικά παραμένει επίκαιρο και συναρπαστικό!

Το Άρωμα Πατρίκ Ζισκίντ
Κλασικό και αξεπέραστο, χίλιες φορές καλύτερο από την ταινία!

Το Άρωμα του Ονείρου Τομ Ρόμπινς
Κανονικά, θα διάλεγα τα Άπαντα του Ρόμπινς, όχι μόνο Το Άρωμα του Ονείρου. Γιατί άπαξ και το πιάσεις στα χέρια σου, ή γίνεσαι φαν και τα ρουφάς όλα με τη σειρά ή διαβάζεις τις πρώτες πέντε σελίδες και δεν τον ξαναπιάνεις στα χέρια σου. Πέρα από την απολαυστική ανάγνωση, ένας συγγραφέας που επιτέλους γουστάρει με τρέλα τη ζωή!


Το Ατύχημα Ισμαήλ Κανταρέ
Μια απλή ιστορία που εξελίσσεται σε συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα! Μην το χάσετε!

Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης
Μίλαν Κούντερα
Διηγήματα για την ελευθερία και την έλλειψή της. Πολύ ωραίο!

Το δεκα
Μ. Καραγάτσης Ίσως το καλύτερο βιβλίο του Καραγάτση, όποιος είδε το σήριαλ και του άρεσε, το βιβλίο θα τον ξετρελάνει

Το δικαίωμα στην τεμπελιά Πωλ Λαφάργκ
Γιατί η πραγματική διεκδίκηση του μαρξισμού οφείλει να είναι το δικαίωμα των εργατών στην τεμπελιά και όχι στη δουλειά!

Το δωμάτιο
Έμα Ντόνιαχιου
Σοκαριστικό και συγκινητικό μυθιστόρημα, δεν το ξεχνάς εύκολα!

Το εργοστάσιο των μολυβιών
Σώτη Τριανταφύλλου
Ωραίες περιγραφές με το γνωστό γλαφυρό και μελαγχολικό στυλ της Τριανταφύλλου.

Το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ Άννα Φρανκ
Περιγράφει τους διωγμούς των Ναζί εναντίον των Εβραίων, μέσα από το αληθινό ημερολόγιο ενός μικρού κοριτσιού που ζει για 2 χρόνια περίπου κρυμμένο μαζί με την οικογένειά της. Είναι ένας ύμνος στο ιδεώδες της ελευθερίας. Μακάρι η Άννα να είχε επιβιώσει και να είχε γράψει κι άλλα βιβλία!


Το καπλάνι της βιτρίνας
Άλκη Ζέη
Πρόκειται για ένα βιβλίο που συστήνεται σε παιδιά Δημοτικού την ώρα της φιλαναγνωσίας, αλλά η πλοκή του είναι τόσο ενδιαφέρουσα που κρατά και μεγάλους αναγνώστες σε αγωνία για το τι θα συμβεί μετά. Δεν το ξεχνάς ποτέ!

Το κιβώτιο
Άρης Αλεξάνδρου
Ένα κλασικό βιβλίο που διαδραματίζεται την εποχή του Εμφύλιου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι
Χρόνης Μίσσιος
Μάθημα ζωής, ίσως το καλύτερο βιβλίο του!

Το κλουβί της σαύρας
Κάρεν Κόνελι
Ένα βιβλίο που έκανε γνωστή σε πολύ κόσμο, μία απο τις πιο σκληρές δικτατορίες του πλανήτη, αυτήν της Βιρμανίας. Ο πρωταγωνιστής, ένας φυλακισμένος αντιστασιακός φιλειρηνιστής. Πολύ ενδιαφέρον, χωρίς να γίνεται μελοδραματικό.

Το κουρδιστό πουλί
Χαρούκι Μουρακάμι
Δεν ξεχνιέται αυτή η ιστορία, με τίποτα!


Το μετάξι
Αλεσάντρο Μπαρρίκο
Ένα παραμύθι από τα παλιά, διαβάζεται μονορούφι. Πολύ γοητευτικό!

Το νήμα
Βικτόρια Χίσλοπ
Μια ακόμη καταπληκτική ιστορία της Χίσλοπ που εξελίσσεται στην Θεσσαλονίκη! Αγάπησα περισσότερο τη Θεσσαλονίκη μέσα από τα παθήματα των χρόνων...

Το Νησί
Βικτόρια Χίσλοπ
Ωραία ιστορία, που έγινε πολύ ωραία δουλειά στην τηλεόραση.

Το Νούμερο 31328
Ηλίας Βενέζης
Αγαπημένο βιβλίο, μακάρι να το διάβαζαν όλοι οι πολιτικοί μας για να μην ξαναγίνει πόλεμος ποτέ!

Το Όνομα του Ρόδου
Ουμπέρτο Έκο
Τέλειο κλασσικό βιβλίο. Τέλειες περιγραφές χώρου που σε κάνουν να νιώθεις παρών στην πλοκή. Ακόμα έχει μόναδική περιγραφή σεξουαλικής πράξης άκρως ερωτική και ταυτόχρονα χωρίς να προσβάλλει τον αναγνώστη.

Το πάθος χιλιάδες φορές
Ζυράννα Ζατέλη
Είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνίδες συγγραφείς!


Το παλιοκόριτσο
Μάριο Βάργκας Λιόσα
Το αριστούργημα ενός μεγάλου παραμυθά, ένας έρωτας με ανατροπές μέσα στις οποίες κυριαρχεί το παιχνίδι της αποπλάνησης και τη φυγής

Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ
Όσκαρ Ουάιλντ
Ανατρεπτικό, ανατριχιαστικό, τέλειες ψυχολογικές περιγραφές, αξεπέραστο!

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
Λένα Μαντά
Απλά τέλειο!!!

Το σπίτι των πνευμάτων Ιζαμπέλ Αλιέντε
Γιατί κι αν άλλοι λατινοαμερικάνει συγγραφείς είναι πιο σημαντικοί, αυτή είναι που σου ανοίγει την πόρτα στη μεταφυσική και τη μαγεία των ιστοριών τους με τον πιο απαλό τρόπο. Και γιατί διαβάζεις και νιώθεις τέτοια οικειότητα μαζί της που θες να την έχεις θεία ή μεγάλη αδερφή να σου λέει κι άλλες ιστορίες.

Το σταυροδρόμι των ψυχών
Χρύσα Δημουλίδου
Με συγκίνησε ιδιαίτερα καθώς η συγγραφέας χειρίζεται αριστοτεχνικά την ερωτική ιστορία δυο ανθρώπων ανά τους αιώνες και σε προηγούμενες ζωές... Διαβάστε το όλοι, αξίζει σίγουρα!

Το Στίγμα
Τσέιβι Στίβενς
Ένα θρίλερ με πολλές ανατροπές, ανατριχιαστικό!

Το Συμπόσιο Πλάτων
Γιατί αν συνειδητοποιήσεις ότι αυτά τα πράγματα γράφονταν και λέγονταν από ανθρώπους σαν εσένα κι εμένα, που σκέφτονταν και ένιωθαν εξίσου... Respect στους αρχαίους!


Το τρίτο στεφάνι
Κώστας Ταχτσής
Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την ιστορία των ηρωίδων του! Πρέπει να το διαβάσουν όλοι!

Το φιλί του δράκου
Χρύσα Δημουλίδου
Ένα απο τα βιβλία που μου άρεσαν και έχω να προτείνω ανεπιφύλακτα. Πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, με εξαίρετη πλοκή, αγωνία, μυστήριο μέχρι το τέλος αλλά και έντονα συναισθήματα.

Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου
Πηνελόπη Δέλτα
Γιατί είναι το πρώτο βιβλίο με το οποίο έκλαψα και το φχαριστήθηκα! Και γιατί τα παιδικά (;) βιβλία δεν χρειάζεται να έχουν πάντα καλό τέλος.

Ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες
Γιάννης Ξανθούλης
Συναρπαστικό μυθιστόρημα, που κολλάς στις σελίδες του. Πολύ ιδιαίτερο.

Φτωχή Μαργκό
Σώτη Τριανταφύλλου
Ένας ανεκπλήρωτος, όμορφος, τρελός έρωτας! Κατά τη γνώμη μου το καλύτερο βιβλίο της Τριανταφύλλου!

Χιλιάδες χρώματα στα μάτια της
Βασίλης Μόσχης
Είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Το συγγραφικό στυλ του συγγραφέα καθηλώνει τον αναγνώστη με ένα μαγευτικό τρόπο που τον ταξιδεύει και τον συναρπάζει.

1984 Ο Μεγάλος Αδελφός
Τζωρτζ Όργουελ
Ένα βιβλίο προφητικό και σοκαριστικό, που επαληθεύεται στο έπακρο!

Illuminati Νταν Μπράουν
Ενδιαφέρουσα πλοκή, κινηματογραφική γραφή, ένα κεντρικό επιστημονικό θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και συνδεδεμένο με την πραγματικότητα όσο χρειάζεται για να αναρωτηθείς αν όλη η ιστορία θα μπορούσε να είναι αληθινή. Μακράν το καλύτερό του μυθιστόρημα.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Sidna Ali "Όποιον αγαπώ τον σκοτώνω..."

Όποιος με ζητάει, με βρίσκει
όποιος με βρίσκει, με γνωρίζει
όποιος με γνωρίζει, με αγαπάει
όποιος με αγαπάει, τον αγαπώ
όποιον αγαπώ, τον σκοτώνω....

Sidna Ali
(Μουσουλμάνος
μυστικός
του 9ου αιώνα)

Οι 10 πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν έκανε σχετική μελέτη και δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο μολυσμένες χώρες.
Δείτε τις με σειρά από την πιο μολυσμένη στην λιγότερο...
1) Νότιος Αφρική
2) Ουζμπεκιστάν
3) Τρινιντάντ και Τομπάγκο
4) Τουρκμενιστάν
5) Βοσνία - Ερζεγοβίνη
6) Ιράκ
7) Αυστραλία
8) Συρία
9) Ιορδανία
10) Καζακστάν

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

Οι λύκοι της Πάρνηθας.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την επίδραση των λύκων στον πληθυσμό και την κινητικότ...