Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Κολοκοτρώνης: Η Πνευματική Διαθήκη του στον Έλληνα!

Ο ιστορικός λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα. Η πνευματική διαθήκη του Στρατηγού στον Έλληνα κάθε εποχής!
Παιδιά μου!
   Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.    Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα.    Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας.       Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των. Εις τ…

Τελευταίες αναρτήσεις

Το 4ο κουαρτέτο εγχόρδων (Divertimento) Χάρη Κανάκη

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.

Η "Βάπτιση" στην Αρχαία Ελλάδα!

«Συμφωνία της Νέας Φιλαδέλφειας» Έργο σε τρεις κινήσεις για ορχήστρα εγχόρδων και τέσσερα πνευστά

Το 2ο Κουαρτέτο Εγχόρδων ΧΑΡΗ ΚΑΝΑΚΗ στο 3ο Πρόγραμμα.

Έργο του Χάρη Κανάκη για τον Άγιο Εφραίμ, για χορωδία και αφηγητή.

Μανώλης Ανδρόνικος: "Είναι ασύλητος! Είναι κλειστός!"

Ο Κάφκα και το κοριτσάκι.

Ο Ζήσης Μπούας του Χ.Χωμενίδη και η πραγματική ιστορία του.

Το 3ο κουαρτέτο εγχόρδων του Χάρη Κανάκη στην Κυπριακή Πρεσβεία.