Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ...


ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Πολλάκις μοι φοιτών τό αυτό ενύπνιον έν τώ παρελθόντι βίω, άλλοτ' έν άλλη όψει φαινόμενον, τά αυτά δέ λέγον. '' Ω Σώκρατες '' έφη, '' μουσικήν ποίει καί εργάζου ''. Καί εγώ, έν γε τώ πρόσθεν χρόνω όπερ έπραττον τούτο, υπελάμβανον αυτό μοι παρακελεύεσθαί τε καί επικελεύειν, ώσπερ οί τοίς θέουσι διακελευόμενοι, καί εμοί ούτω τό ενύπνιον όπερ έπραττον τούτο επικελεύειν, μουσικήν ποιείν, ως φιλοσοφίας μέν ούσης μεγίστης μουσικής, εμού δέ τούτο πράττοντος.

( Πολλές φορές στην παρελθούσα ζωή μου, είδα το ίδιο όνειρο, πολλές φορές με διαφορετικές όψεις, αλλά με την ίδια προτροπή : '' Σωκράτη '' , μου έλεγε, '' να εργάζεσαι κάνοντας μουσική ''. Και εγώ έκτοτε αυτό κάνω, που με προέτρεπε και με παρακινούσε το όνειρό μου, όπως ενθαρρύνουν τούς δρομείς, έτσι και το δαιμόνιο μου μέ ενθάρρυνε να επιμένω είς ότι έκαμα, εις το να συνθέτω δηλαδή μουσική. Δέν είναι λοιπόν ως η μεγίστη μουσική η φιλοσοφία; Αυτό έπραττα καί εγώ.)
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ( 60 e - 61 a )

Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών (19 Ιουλίου 2018)

Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών . "Ο μαγικός κόσμος του φλάουτου και της άρπας". Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018. Υποδειγματικές ερμηνείες ...